Den svenska spelmarknaden ska omregleras. Håkan Hallstedt, Lotteriinspektionens generaldirektör, är satt som utredare i frågan. Men vad är syftet med omregleringen?

Tidigare har vi skrivit om hur Sverige nu samarbetar tillsammans med EU för att skapa en gemensam och öppen spelplattform i Sverige och på så vis släppa in andra aktörer på den annars stängda svenska spelmarknaden genom spellicenser – och detta görs genom planen för hur den svenska spelmarknaden ska omregleras. Men vad säger denna egentligen?

regeringens hemsida står att läsa om hur utredaren, Håkan Hallstedt, har fått i uppdrag att lämna förslag om hur en ny spelreglering skulle kunna se ut. Denna spelreglering ska syfta till att skapa en spelmarknad som har högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen som erbjuds och stadga tydliga förutsättningar för spelaktören för att få bli en som verkar på marknaden. Vad man med detta ska göra är sen att fastställa hur ett licenssystem skulle kunna te sig i verkligheten. Detta system ska sedan vara till grund för att agera regelverk för alla som verkar på den svenska spelmarknaden genom att ge dessa tillstånd och sedan stänga ute aktörer utan detta tillstånd. Hur utestängandet ska ske har man dock ännu inte kommit fram till, men debatter förs kring IP-blockering och i detta ämne har man skickat ut remissförfrågningar.

Släppa in, inte stänga ute

Syftet med omregleringen är tydlig: släppa in fler aktörer på den nu slutna svenska spelmarknaden genom att licenssystem, och alltså inte stänga aktörer ute. Problematiken som finns om detta är dock att hitta ett bra sätt att stänga aktörer som inte innehar licens att bedriva sin verksamhet. Något som utredaren ska komma med förslag på och denne ska även analysera vilken roll som staten ska och bör ha i det nya systemet på en omreglerad marknad – och utredaren har fram till och med mars 2017 att komma med en plan som regeringen sedan ska analysera.