Länge har Sverige kritiserats för sitt spelmonopol, något som staten nu lyssnat på genom att tillsätta en utredning gällande införande av spellicenser – och nu har man även tagit steget mot ett EU-samarbete om spel.

 

Att spela spelautomater på nätet eller casino online har länge gått att göra i Sverige, dock utanför det svenska spelmonopolets ramar och det är något som nu är på väg att ändras. I fjol kunde nämligen tidningen dt rapportera om hur regering och riksdag valt att tillsätta en spelutredning för att utveckla ett förslag på hur ett licenssystem för spel skulle kunna komma att se ut. Detta med bakgrund till att Sverige flertalet och upprepat gånger kommit att kritiseras för sitt monopol på spelmarknaden av EU-domstolen eftersom att monopolet rent krasst bryter mot EU-regler om den fria rörligheten för tjänster inom unionen. Och nu har man kommit en god bit på väg mot en gemensam europeisk spelpolitik tack vare att Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt, som regeringen tillsatt som utredare i frågan, skrivit på en överenskommelse med andra europeiska spelmyndigheter.

Detta innebär den nya överenskommelsen

Den nya överenskommelsen som Håkan Hallstedt heter MoU (Memorandum of Understanding), skriver Lotteriinspektionen och rör EU:s medlemsstaters spelmyndigheter. Vad överenskommelsen innebär är att den är ett ytterligare steg mot en sund och säker spelmarknad inom hela EU-området och för att understryka detta behandlar den främst fyra olika huvudområden. Till exempel är den till för att först och främst se till att medlemsländerna har ett ordnat utbyte av information om speloperatörer som finns på marknaden, sedan finns en område dedikerat til skydd såsom för konsumenten och minderåriga samt att man gemensamt säkerställer integriteten i allt spel om pengar. De sista två huvudområdena berör hur man ska minimera onödig och hur man på bästa vis mellan medlemsländerna ska få utbyte av bästa praxis och erfarenheter rörande områden såsom spelarskydd, tekniska verktyg för effektiv tillsyn och åtgärder om spelansvar. Med andra ord kan denna överenskommelse vara ett första steg mot ett slopande av spelmonopolet som det ser ut i dagsläget, men den som väntar på något gott…