Nu tar man återigen ett grepp för att försöka göra något åt det spelberoende som faktiskt blivit en folksjukdom. RISK har startat en kampanj där de vill ha in tips från allmänheten om spelreklam som riktar sig till barn och ungdomar.

 

De senaste åren har man från många olika håll försökt göra något åt att många blir spelberoende i Sverige och Socialstyrelsen har till exempel fått ta fram information om stöd och behandling av spelmissbruk. Regeringen har även försökt med flera åtgärder för att minska på spelberoendet och se till att spelmissbrukare får hjälp. Nu har man gjort ytterligare en satsning för att få bukt med dessa problem och den här gången kommer initiativet från Riksförbundet Spelkontroll.

Kampanjen ”Släck spelreklamen”

På Lotterinspektionen.se kan man läsa att de startat en kampanj som går under namnet ”Släck spelreklamen”. Kampanjen går ut på att man ska skicka in tips till dem om spelreklam i olika medier som riktar sig till unga. Man vill nämligen betona hur oerhört viktigt det är att få bort den spelreklam som barn och ungdomar exponeras för. Mellan den 19 november och den 18 december samlar RISK in tips på spelreklam på Facebook, i tidningar både i pappersform och på nätet samt på TV som går under sändningstider då många barn tittar på TV. Ett urval av de tips som kommit in till RISK kommer att anmälas och skickas till Konsumentverket, Lotteriinspektionen, Direktmarknadsföringsnämnden och Reklamombudsmannen.

Många unga drabbas

Varför det är så viktigt att få bort just den reklam som riktar sig till barn och ungdomar är för att de mycket lättare påverkas av reklam och det kan bli väldigt problematiskt för den här målgruppen att bli spelberoende. De senaste åren har man sett en liten ökning av ungdomar som blir spelberoende, och då syns ökningen speciellt tydligt bland unga män.