Internationella relationer är ofta snurriga. Och det blir inte direkt mindre snurrigt när ett spelföretag också blandas in i leken.

Det finns kraftiga sanktioner mot Iran, och det är inte tillåtet att handla med landet. Om det var tillåtet skulle många företag, däribland en hel del svenska bolag, kunna tjäna pengar på att sälja saker till landet. Det här är inte kontroversiellt på något sätt, och jag påstår inte att svenska företag arbetar aktivt för att sanktionerna ska hävas.

Det gör däremot The Washington Times, som hänvisar till Wikileaks-dokument. Makarna Clinton, f.d. presidenten Bill och den eventuella framtida presidenten Hillary har en stiftelse som bl.a. arbetar med utveckling i flera afrikanska länder. Tidningen hävdar att Postkodlotteriet, och flera andra svenska företag, donerat pengar till stiftelsen. Syftet ska ha varit att verka för ett hävande av sanktionerna. Om detta kan man läsa i Dagens Industri.

Vad säger Postkodlotteriet?

Postkodlotteriet har skänkt pengar till makarna Clintons stiftelse, precis som man skänker pengar till många andra organisationer, s.k. förmånstagare. I en annan artikel i Dagens Industri bemöter Postkodlotteriets presschef Roger Magnergård påståendena. Han säger att Clinton-stiftelsen fått pengar precis som många andra förmånstagare, men att dessa pengar är kopplade till specifika projekt.