Att svenska spelmonopolet är i gungning råder det ingen tvekan om då man under fjolåret dragit igång en utredning med Lotteriinspektionens Håkan Hallstedt i spetsen rörande eventuellt införande av spellicenser för såväl svenska som utländska aktörer inom spel. Men ett förslag om aktörer som inte erhåller licensen när den trätt ikraft upprör – man planerar nämligen att ålägga internetleverantörer att utfärda IP-blockeringar.

Det svenska spelmonopolet har under flera års tid kritiserats såväl nationellt som internationellt bland annat av EU vilket gjort att Sverige nu tvingas släppa på sitt monopol för att släppa in andra aktörer på marknaden. Detta eftersom att spelmonopolet rent faktiskt strider mot EU:s regler rörande den fria rörligheten för tjänster inom medlemsländerna, något som alltså spelmonopolet är ett stort hinder för. Därför har man sedan i fjol dragit igång en utredning där man ska se över hur ett införande av spellicenser skulle kunna vara en lösning på att öppna upp spelmarknaden, men nu har man stött på ett hinder: hus ska man på ett effektivt sätt hindra aktörer som inte erhåller licensen att stängas ute från marknaden? Förlaget för en lösning är därför att ålägga internetleverantörer att sätta IP-blockering för dessa aktörer. Det innebär att om en spelare försöker gå till aktörens sajt, oavsett om det är för att spela casinospel i mobilen via https://casinobonus24.se/ eller på webben, så kommer personen inte att få tillgång till aktörens sidor – något som starkt kritiseras av internetleverantören Bahnhof.

Bahnhofs VD ryter ifrån

internet nyckelNågon som reagerat på regeringsutredningens förslag är Jon Karlung, VD för Bahnhof, som i ett uttalande konstaterar att ett strypande av internet och därmed den fria kommunikationen är att gå fel väg. Svenska Dagbladet skriver bland annat att Karlung tillägger att om förslaget om IP-blockering skulle gå igenom kommer det med största sannolikhet att komma en rad nya önskemål ”oönskade” företeelser man vill ska censureras för landets medborgare. Men det är något som utredaren Håkan Hallstedt, Lotteriinspektionens generaldirektör, dock tycker är för tidigt i utredningen att komma med sådan kritik och att det även är förtidigt att säga att man ska stänga internet. Något som Bahnhof syftar till att göra med sin kritik, skriver Affärsvärlden, är att väcka opinion för att stoppa förslaget innan det ens kommer vidare i utveckling eftersom man befarar att ett införande för Sverige farligt nära censurländer såsom Kina, Turkiet och Burma.

Vad innebär en IP-blockering?

En IP-blockering, eller ett tvingande IP-filter som syftar till samma sak, innebär att internetleverantörer lägger in en blockering för en specifik IP-adress tillhörande spelsajten som gör att vanliga internetanvändare förlorar åtkomst till sajten. Detta för att man på ett effektivt sätt ska stänga ute aktörer från spelmarknaden som inte uppfyller kraven för att erhålla spellicens i Sverige. Något som regeringen skriver i sitt direktiv om utredningen om spellicenser som officiellt syftar till att släppa in fler aktörer på den svenska spelmarknaden. Men om en IP-blockering med tvingande IP-filter införs kan detta alltså komma att ta större dimensioner befarar kritiker till förslaget såsom Jon Karlung med flera – vad som kommer ske får tiden dock avgöra. Utredningen om den svenska spelmarknaden och licenser ska senaste vara avslutad den 31 mars 2017.